Inf. dla rodziców - Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Idź do spisu treści

Menu główne:

KONTAKT Z WYCHOWANKAMI PLAC 11 LISTOPADA
 • Z wychowankami proszę się kontaktować bezpośrednio na ich komórki. Godziny, w których wychowanki mają dostep do komórek podadzą Państwu wychowawcy.

 • Można dzwonić na numer dyżurny w pokoju wychowawców:  857380023  lub 857380048 lub  telefon komórkowy do wychowawców  + 48 504 997 179. KONTAKT Z WYCHOWANKAMI MOW 2 RÓŻANA 2A
 • Z wychowankami proszę się kontaktować bezpośrednio na ich komórki. Godziny, w których wychowanki mają dostep do komórek podadzą Państwu wychowawcy.

 • Można dzwonić na numer dyżurny w pokoju wychowawców:  85 716 48 71 lub telefon komórkowy  518 987 108

   DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Aby zobaczyć informacje o swoim dziecku:
1.W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego : https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatmoniecki
2.Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk  Ustaw nowe hasło.
6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła. 
7. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.
 
Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc. Kontakt Paweł Dekarz pawel.dekarz@mowgoniadz.pl  


CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY ORYGINAŁU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO?

Należy:

• zwrócić się do dyrektora szkoły/placówki z pisemnym wnioskiem / podaniem o wydanie duplikatu świadectwa
• podać swoje dane (imię i nazwisko, datę urodzenia, lata nauki bądź rok ukończenia szkoły) adres mailowy lub numer telefonu kontaktowego,
• aktualny adres korespondencyjny, na który zostanie przesłany duplikat,
• należy również wpłacić kwotę 26,00 złotych za wydanie duplikatu na rachunek bankowy Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Nr konta 53 8085 0005 0130 0794 2000 0050. Na przelewie proszę wpisać informację „za duplikat świadectwa”,
• po otrzymaniu w/w kwoty prześlemy do Pani/Pana duplikat świadectwa listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


INFORMACJE DLA RODZICÓW NOWYCH WYCHOWANEK

Przyjazd do Ośrodka

 • Wychowanka, która otrzymuje skierowanie ma na nim zaznaczony ostateczny termin przyjazdu  do Ośrodka.  Zachęcam jednak Państwa do osobistego dowiezienia córki do naszej placówki. Jest to wspaniała okazja do zobaczenia Ośrodka i spotkania z wychowawcami.  Szczegóły dojazdu są na stronie internetowej. Do Goniądza dojeżdżają bezpośrednie pociągi ze Szczecina,  Gdańska, Olsztyna, Białegostoku. W szczególnych wypadkach zapewniamy rodzicom nocleg i dowóz do pociągu.

 • Samodzielny  przyjazd do Ośrodka ułatwi także  uzyskanie  przepustki na święta czy też urlop okolicznościowy.  Skierowanie otrzymuje również Sąd Rodzinny, który może wystawić nakaz doprowadzenia przez Policję. Dlatego po kilku dniach od otrzymania skierowania może do Państwa przyjechać Policja i będzie już za późno na samodzielny przyjazd do Ośrodka.

 • Wychowanki są przyjmowane do placówki przez całą dobę, jednak zachęcamy do przyjazdu w dni robocze do godziny 18.00. Oczywiście mogą Państwo przyjechać również w weekend.


 • Po otrzymaniu skierowania wysyłamy do rodziców, opiekunów informacje na temat warunków pobytu, zakwaterowania oraz dojazdu do placówki.  Mamy nadzieję, iż ta informacja ułatwi Państwu kontakt z nami i decyzję o dowiezieniu córki. Przed dowiezieniem nowej wychowanki prosimy o kontakt z placówką.


Co ze sobą ma zabrać nowa wychowanka?

 • Nowa wychowanka powinna zabrać rzeczy osobiste, takie jakby jechała do internatu zwykłej szkoły. Zabiera ubranie, obuwie, w tym kapcie, środki higieny osobistej, zeszyty itd.. Może zabrać telefon komórkowy.

 • Ośrodek zapewnia tylko odpłatnie wyżywienie i podręczniki szkolne.

 • Proszę zabrać 2 zdjecia legitymacyjne.

 • Prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych córki oraz wypełnionej deklaracji zgody na badanie. Dokumenty te są niezbędne do ewentualnego podjęcia leczenia wychowanki. Można je pobrać na stronei internetowej. Zachęcamy przed przyjazdem do kontaktu telefonicznego, odpowiemy na wszystkie pytania.

Jeżeli chcą Państwo przenocować w Goniądzu, można skorzystać z kwater agroturystycznych.  Wykaz kwater na stronie www. http://goniadz.org.pl/noclegi.php Koszt wynosi  od 35 do 55 zł za osobę.


ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT WYCHOWANKI
 • Za pobyt dziecka w Ośrodku rodzice zobowiązani są do odpłatności.

 • Wysokość odpłatności za jeden dzień pobytu wychowanek mieszkających w budynku przy 11 Listopada wynosi 11,50   ,  a w budynku przy ul. Różanej  13.00  zł. 

 • W szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka (szczególnie rodzina, której przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej) oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych rodzice mogą złożyć wniosek o zwolnienie z części lub całości opłaty za wyżywienie.

 • W sprawie odpłatności proszę kontaktować się z Panią Agnieszką Sokołowską Wicedyrektor Centrum  tel.: 85 7380023

 • Rodzice, opiekunowie zapewniają wychowankom środki czystości i higieny osobistej, ubrania, obuwie i inne potrzebne rzeczy, ręcznik, kacie,zeszyty. Pokrywają również koszty podróży z i do domu w trakcie urlopowania. Ośrodek poza wyjątkowymi sytuacjami nie zajmuje sie wsparciem socjalnym wychowanek. 

URLOPY OKOLICZNOŚCIOWE, WYJAZDY NA FERIE, WAKACJE

Aby wychowanka mogła wyjechać na przepustkę konieczne są:

 • Zgoda Sądu Rodzinnego wydającego postanowienie o umieszczeniu w placówce.

 • Pisemny wniosek rodzica/opiekuna o wydanie przepustki. Wysyłamy je do Państwa lub można je pobrać ze strony internetowej. 

 • Pokrycie kosztów przejazdu przez rodzica/opiekuna.


Ferie, święta 

 • Ośrodek wysyła wnioski do Sądów i rodziców o urlopowanie wychowanki na święta Bożego Narodzenia, ferie zimowe, ferie wiosenne, wakacje. W pozostałych wypadkach za otrzymanie zgody Sądu odpowiada rodzic/ opiekun składający wniosek. Dotyczy to zwłaszcza urlopów okolicznościowych. Zachęcam jednak do bezpośredniej wizyty w Sądzie, co przyśpieszy  wydanie zgody. Dotyczy to zwłaszcza nowych wychowanek.

 • Wyjazdy na święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i inne wyjazdy mogą zostać skrócone zgodnie z regulaminem placówki. W wyjątkowych wypadkach wyjazd może być wstrzymany.

 • Wyjazd na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc są przedłużone o dni ferii zimowych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

Urlopy okolicznościowe:

 • Wyjazdy odbywają się wyłącznie na podstawie wystawionej przez dyrektora przepustki wydanej na pisemny wniosek wychowawcy prowadzącego.

 • Wyjazdy na urlopy okolicznościowe powinny odbywać się w dni wolne od nauki.

 • Częstotliwość wyjazdów zależy od aktualnej oceny z zachowania, wyników szkolnych i liczby otrzymanych punktów.

 • Poza szczególnymi wypadkami, związanymi z sytuacją rodzinną, na urlop może wyjechać wychowanka, która ma aktualnie dodatnią liczbę punktów.

 • W przypadku uzyskiwania wysokich ocen z zachowania i dobrych wyników w szkole, urlop może być na wniosek wychowawcy/ nauczyciela  przedłużony.  

 • W przypadku choroby lub innej sytuacji uniemożliwiającej terminowy powrót do placówki, rodzice powiadamiają o tym fakcie placówkę oraz Sąd, który wydał przepustkę.

 • W przypadku konieczności dowiezienia wychowanki z udzielonej na wniosek rodzica/opiekuna przepustki wnioskujący mogą być obciążeni kosztami dowozu wychowanki do placówki.

 • Wychowanka nieterminowo powracająca z udzielonych przepustek będzie miała ograniczoną możliwość wyjazdu na kolejne urlopy.


WIZYTY RODZICÓW, ODWIEDZINY
 • Najbliższa rodzina może odwiedzać wychowankę bez względu na ocenę z zachowania, o ile nie zakłóca to bieżącej pracy placówki i nie koliduje z zajęciami szkolnymi lub wychowawczymi. W przypadku osób spoza rodziny jest to uzależnione od bieżącej pracy placówki i organizacji dnia. Prosimy o kontakt z wychowawcami.

 • Wyjścia poza placówkę z rodzicami, w przypadku wychowanek posiadających zgodę sądu, są realizowane na podstawie zasad urlopowania. O  terminie decyduje wychowawca prowadzący. W przypadku braku zgody sądu o wyjściu poza placówkę decyduje wychowawca pracujący.

 • O długości i miejscu odwiedzin decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w placówce, organizację pracy placówki, realizowane zajęcia. 

 • Jeżeli chcą Państwo przenocować w Goniądzu, można skorzystać z kwater agroturystycznych. Wykaz kwater na stronie www. http://goniadz.org.pl/noclegi.php Koszt wynosi od 35 do 55 zł za osobę.


 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego