Kierowanie do MOW - Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Idź do spisu treści

Menu główne:

ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKA

Wychowanki  do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są przyjmowane  wyłącznie na mocy postanowień sądowych.  Rodzice mogą  na własną prośbę  zgłosić  swoje dzieci do Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii. 


Procedura kierowania i umieszczania w MOW: postanowienie o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym wydaje sąd rejonowy. Potem, na tej podstawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wydaje wskazanie  do konkretnego MOW. Na podstawie wskazania samorząd wydaje skierowanie. Te dokumenty są opracowywane w wersji elektronicznej, dzięki systemowi teleinformatycznemu Ośrodka Kierowania. W dalszej kolejności samorząd kompletuje dokumenty i wysyła je do naszej placówki. Jednocześnie informacje o konieczności stawiennictwa w MOW otrzymują rodzice/opiekunowie/dom dziecka lub inna instytucja, w której przebywa nieletnia. Najlepiej jak wychowanka dojeżdża do MOW razem z rodzicami lub opiekunami. W innym wypadku zostanie dowieziona przez Policję.  Informacje  dla rodziców są na stronei internetowej. Wychowanka może być dowieziona do Ośrodka po przesłaniu komplenych i aktualnych dokumentów. Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu doprowadzenia. 

Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
www.ore.edu.pl;  tel. 22 8759715;  e-mail   
systemkierowania@ore.edu.pl


Skierowanie jest wystawiane przez samorząd w miejscu zamieszkania tj. samorzad powiatowy, prezydenta miasta. 


Jeżeli chcą Państwo skierować  córkę do naszej placówki pomagamy w  załatwieniu formalności.W celu uzyskania informacji  prosimy o kontakt z Panią Pauliną Waśniewską   tel. 85 7380023.

Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym PLIK


Dokumentacja przyjmowanych dziewcząt powinna zawierać:
a.   orzeczenie (postanowienie ) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku
b.   kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sadowego
c.   kopię opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego
d.   skrócony odpis aktu urodzenia
e.   potwierdzenie stałego zameldowania
f.   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane )
g.   ostatnie świadectwo szkolne
h.   karta zdrowia ucznia
i.   karta szczepień
j.   potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych
k.   2 zdjęcia.
W przypadku braków w  dokumentacji Ośrodek zwraca sie do odpowiednich instytucji o ich uzupełnienie.

 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego