Praktyki - Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
PRAKTYKI
 • Zapraszamy wszystkich chętnych do odbycia praktyk.  Dotyczy to studentów kierunków: pedagogika, resocjalizacja, praca socjalna, psychologia, prawo, administracja i inne.

 • Dla osób dojeżdżających z dalszych odległości  (np. Warszawa) zapewniamy noclegi i wyżywienie.

 • W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt  e-mail lub telefoniczny. Dane kontaktowe na stronie.

 • Warunki organizacji praktyk są negocjowane indywidualnie.

 • Dla osób odbywających praktyki umożliwiamy również przeprowadzenie badań do pracy licencjackiej i magisterskiej.

 • Opiekunem praktyk jest Pani Paulina Zawadzka. Kontakt w zakładce KONTAKT.

STAŻE
 • Zapraszamy wszystkich chętnych do odbycia STAŻY na stanowisku pracownika socjalnego  finansowanych przez Urzędy Pracy.

 • Osoby, które chcą odbyć staż w Ośrodku  proszone proszone są o kontakt  telefoniczny lub e-mail.  Dane kontaktowe na stronie.  

 • Warunek:  dotyczy osób studiujących lub tych,  które ukończyły studia z zakresu pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, pracy socjalnej lub pokrewnych.

BADANIA NAUKOWE

Wymagania:

 • zaświadczenie z uczelni,

 • przesłanie wzorów ankiet, które będą  wykorzystywane do badań,

 • podpisanie oswiadczenia o zachowaniu tajemnicy danych wychowanek (w przypadku korzystania z akt osobowych).

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego