KIEROWANIE - MCEiRS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKA
Wychowanki  do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są przyjmowane  wyłącznie na mocy postanowień sądowych. Rodzice mogą  na własną prośbę  zgłosić  swoje dzieci do Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii.
Procedura kierowania i umieszczania w MOW:
Postanowienie o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym wydaje sąd rejonowy. Potem, na tej podstawie, Komisja ds. kierowania do MOW w Ministerstwie Sprawiedliwosci w Warszawie wydaje skierowanie do konkretnej placówki.

Komisji ds. kierowania nieletnich do MOW
tel. 22 23 90 740    email:  komisja.mow@ms.gov.pl  
Adres: Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Jak skierować wychowankę do naszej placówki?
Jeżeli chcą Państwo skierować  córkę do naszej placówki pomagamy w  załatwieniu formalności. W  celu uzyskania informacji  prosimy o kontakt z Panią Pauliną Waszkiewicz   tel. 85 7380023 lub 451158303  . Trzeba złożyć wniosek do sądu wydającego postanowienie i do Komisji o umieszczenie w MOW w Goniądzu.

Jednocześnie informacje o konieczności stawiennictwa w MOW otrzymują rodzice/opiekunowie/dom dziecka lub inna instytucja, w której przebywa nieletnia. Najlepiej jak wychowanka dojeżdża do MOW razem z rodzicami lub opiekunami. W innym wypadku zostanie dowieziona przez Policję.  Informacje  dla rodziców są na stronei internetowej. Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu przyjazdu.
Wróć do spisu treści