SZKOŁY - MCEiRS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
EDUKACJA
Wychowanki mają możliwość uczęszczania do:
  1. szkoły podstawowej - klasa 7 i 8,
  2. liceum ogólnokształcącego  1-2 klasa
  3. technikum o profilach 1-2 klasa
   1. technik usług fryzjerskich
   2. technik żywienia i usług  gastronomicznych
   3. technik handlowiec
  4. w szczególnych wypadkach umożliwiamy uczennicm dalszą  naukę w ZSOiZ w Mońkach.


W przypadku uczennic szkoły podstawowej  z opóźnieniem szkolnym oferujemy dodatkowe zajęcia edukacyjne i możliwość promocji śródrocznej. Oznacza to, że w ciągu jednego roku nauki, uczennica może nadrobić zaległości szkolne i ukończyć dwie klasy.
Ponadto wychowanki mają możliwość uczestnictwa w zajęciach zawodowych z zakresu gastronomii, fryzjerstwa lub kosmetologii.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA- SZKOŁA EKSPEDYCYJNA
Filozofię  SZKOŁY  EKSPEDYCYJNEJ można podsumować jednym, prostym  hasłem: „Jesteśmy załogą, a nie pasażerami - uczymy się działając”. W szkole ekspedycyjnej uczennice  uczą się  przeprowadzając „wyprawy edukacyjne”. Zamiast siedzieć w klasie i  uczyć  się jednego przedmiotu tradycyjnymi metodami, uczestniczą w wyprawie dającej zintegrowaną wiedzę i umiejętności z zakresu wielu obszarów wiedzy.
Program Szkoły Ekspedycyjnej jest ściśle związany z wdrażaną przez Centrum ideą  „Twórczej resocjalizacji” i nowymi modelami nauczania określanym jako uczenie przez doświadczenie - „Outdoor learning”. Jesteśmy przekonani, że szkoła ekspedycyjna wykorzystuje naturalną pasję do nauki i jest potężną metodą rozwijania ciekawości świata, umiejętności pracy zespołowej, wiedzy i odwagi naszych uczennic.
Ograniczenie edukacji do klasy lekcyjnej powoduje, iż w efekcie zamiast zmysłowego kontaktu z naturą, możliwości bycia w rzeczywistym świecie wraz z innymi ludźmi, uczniowie stykają się głównie z problemami „książkowymi”, niekiedy zupełnie pozornymi i w związku z tym nieużytecznymi w rozwiązywaniu problemów życia codziennego. Ponadto, większość informacji o świecie otrzymują wyłącznie „z drugiej ręki”. Takie nauczanie, w porównaniu z modelem edukacji ekspedycyjnej, z pewnością nie stymuluje tak mocno rozwoju uczennic, nie zachęca do otwartości, ogranicza otwieranie się umysłu na nowe doświadczenia.
OUTDOOR EDUCATION”  w EDUKACJI MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE
 W pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym należy położyć nacisk na rozbudzanie zainteresowań  i  kształtowanie pozytywnej motywacji do wysiłku intelektualnego i własnego rozwoju. Czynnikami warunkującymi realizację tych celów jest między innymi  stworzenie uczennicom możliwości  udziału w atrakcyjnych zajęciach, zwłaszcza poza placówką. Formuła „Outdoor Education” jest bardzo istotna  dla realizacji opracowanego przez Centrum  kompetencyjnego modelu resocjalizacji i socjoterapii. Celem naszych działań  jest rozpoznanie i wspieranie potencjału rozwojowego wychowanek tak, by opuszczając naszą placówkę były wyposażone w kompetencje społeczne i psychologiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w różnorodnych rolach społecznych: pracownika, małżonka, rodzica, obywatela. Uczennice efektywniej nabywają kompetencje społeczne w naturalnych kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi, w środowisku społecznym, bez ograniczeń wynikających z pobytu w placówce. Wspomniana efektywność zależy też od różnorodności i intensywności sytuacji umożliwiających ćwiczenie odpowiednich zachowań w toku interakcji z innymi. Należy podkreślić, iż główną rolę odgrywa tu osoba nauczyciela/wychowawcy, której kompetencje pozwalają na nawiązanie takiej relacji z podopieczną, która zapewni otwartość i skłoni wychowanki  do dzielenia się i analizowania własnych przeżyć.
Reportaż TVP Białystok- Obiektyw- z realizacji szkoły ekspedycyjnej -czerwiec 2020 LINK

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Aby zobaczyć informacje o swoim dziecku:
1.W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego : https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatmoniecki
2.Kliknij przycisk Załóż konto, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk  Ustaw nowe hasło.
6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.
7. Przeglądaj informacje o swoim dziecku, otwierając poszczególne zakładki.
Informacje na temat poruszania się w programie znajdziesz na zakładce Pomoc. Kontakt Paweł Dekarz pawel.dekarz@mowgoniadz.pl  
SALE LEKCYJNE
Szkoła dysponuje 6 klasopracowniami wyposażonymi w sprzęt multimedialny, monitory dotykowe, projektory i tablice interaktywne.
Zajęcia praktyczne są zorganizowane w salach do zajęć zawodowych, a dodatkowo Centrum prowadzi własny zakład fryzjerski, który świadczy usługi dla ludności.
Wróć do spisu treści