COOPERATION - MCEiRS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
PARTNERSTWO PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  - INTERNATIONAL COOPERATION
Centrum od 2007 roku systematycznie rozwija współpracę międzynarodową z placówkami resocjalizacyjnymi z Europy Środkowo-Wschodniej. Organizujemy wizyty studyjne, wymianę młodzieży, konferencje tematyczne. Podpisaliśmy umowy o współpracy z większością placówek z naszej części Europy.  W 2013 roku w Goniądzu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja “Resocjalizacja nieletnich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - stan obecny i perspektywy”.  Dzięki współpracy międzynarodowej mamy okazję zapoznać się z nowatorskimi formami opieki nad młodzieżą niedostosowaną społecznie,  wymienić się doświadczeniami w pracy z trudną młodzieżą, zaprezentować dobre praktyki, a także zapoznać się z kulturą naszych sąsiadów.
The article outlines the foundations of the author’s concept of creative social rehabilitation as an alternative cognitive perspective in the field of social sciences, with particular emphasis on pedagogical sciences. Its aim is to show the differences between the classically understood pedagogy of social rehabilitation and creative social rehabilitation in the theoretical and methodological dimensions. As briefly as possible, the text indicates the similarities and differences between the traditionally perceived and implemented process of social rehabilitation, viewed as correction, psycho-correction and socio-correction, and the process of social rehabilitation perceived as an identity change through the development of personal and social potentials of maladjusted individuals. PLIK
Międzynarodowa konferencja “Resocjalizacja nieletnich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - stan obecny i perspektywy”
W dniach 22-24 czerwca 2013 roku w Goniądzu odbyła się międzynarodowa konferencja “Resocjalizacja nieletnich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - stan obecny i perspektywy”.   Na  zaproszenie Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej  do Goniądza przybyło ponad 40.  gości, w tym  z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech, Słowacji i Rumunii  reprezentujących  19 placówek z Polski i zagranicy.  Głównymi celami spotkania były wymiana doświadczeń z pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i promocja dobrych praktyk. Goście mogli się zapoznać z realizacją programu „Chcę potrafię działam” współfinansowanego przez Unię Europejską.  Pedagodzy  zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum, wzięli udział w prezentacjach realizowanych zajęć pozalekcyjnych i psychoedukacyjnych.  Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem  goniądzkiego ośrodka i przyznali, iż ta wizyta będzie dla nich ogromną inspiracją do pracy z młodzieżą w swoich placówkach. Na zakończenie spotkania została podpisana kolejna umowa o współpracy międzynarodowej  placówek resocjalizacyjnych  państw Europy Środkowo-Wschodniej. Na zakończenie wyjechali do Sulejówka, gdzie w siedzibie ORE odbyła się druga część konferencji. Goście mieli również okazję zwiedzić Warszawę.
WSPÓŁPRACA w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Współpracy.
   Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu zrealizowało w latach 2012-2015, we współpracy z Kauno vaikų socializacijos centras i Vilniaus vaikų socializacijos centras w Litwie, 4 projekty w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Współpracy. Ich głównym ich celem jest integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych z Polski i Litwy przez poznanie kultury, języka, tradycji i obyczajów, promowanie idei Unii Europejskiej oraz współpracy polsko –litewskiej w środowiskach lokalnych, w których funkcjonują zaangażowane w projekt ośrodki. W 2012 w ramach programu „Dialog od kuchni” roku skupiliśmy się na poznaniu charakterystycznych dla Polski i Litwy potraw oraz, z okazji Euro 2012, rozgrywkach piłki nożnej. W 2013 roku roku pozyskaliśmy dofinansowanie na kolejny program pn. „Awangarda stylu-czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”. W trakcie projektu były zorganizowane zajęcia plastyczne, teatralne, rękodzieła, których mottem przewodnim były ekologia i „śmieci”. Artrecykling, czyli po prostu nadawanie nowego, użytkowego wymiaru starym, zniszczonym rzeczom zdobywa coraz większe uznanie w Polsce. W 2014 roku zrealizowaliśmy projekt „Polsko-litewskie oblicza wolności”. 2015 rok to projekt "Dzieciństwo na miarę marzeń", który był poświęcony problematyce praw dziecka. Zapraszamy na strony internetowe projektu.  Katarzyna Zielińska-koordynator projektu.
www.litwa.mowgoniadz.pl - zapraszamy do zapoznania się z projektami
WSPÓŁPRACA POLSKO- WĘGIERSKA W RAMACH V4+
We wrześniu zakończyliśmy realizację kolejnego projektu międzynarodowego w ramach programu VISEGRAD FUND pt.  Visegrad+ Grants Goniadz- Esztergom. Projekt współpracy z MCEiRS w Goniądzu i  Esztergomi Speciális Gyermekotthoni Központ Általános Iskola és Szakiskola Esztergom -Hungary. W ramach projektu mieliśmy okazję wyjechać na kilka dni do Wegier i gościć grupę wychowanek i pracowników z węgierskiej placówki w Polsce. Dzięki współpracy mieliśmy okazję pozanć specyfikę opieki nad wychowankami niedostosowanymi społecznie, wymienić się doświadczeniami, zasakować pysznych potraw z obu krajów oraz przybliżyć wychowankom kulturę i historie obu narodów.
WIZYTA w LITWIE 2023
W   październiku 2023 roku wyjechaliśmy z wizytą studyjna do placówki dla dziewczt w Litwie -  Kunioniai vaikų socializacijos centras. Litwa przechodzi właśnie reformę systemu resocjalizacji i  zmienia strukturę placówek. My gościliśmy w nowej placówce, która została przeniesiona w tym roku z Kaunas. Ośrodke dysponuje nowymi budynkami i jest przeznaczony dla 32 wychowanek. Podlega on osrodkowi resocjalizacyjnemu  w  Gruzdai.
WIZYTA w SŁOWENII I CHORWACJI 2024
W kwietniu 2024 roku wyjechaliśmy z rewizytą do placówek w Słowenii i Chorwacji. Odwiedziliśmy ośrodki w  Lublanie  Mladinski dom Jarše    Zagrzebiu  https://centar-dugave.hr i Rijece . W Chorwacji mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji na temat systemów resocjalizacji z przedstawicielami Ministrstwa Opieki.  Była to ciekawa wizyta, gdyż system chorwacji i słoweński ma obowiązek szkolny tylko do 15 roku życia, a ośrodki nei mają własnych szkół.  Placówki ich to nie tylko "polski mow", ale także ośrodek współpracy z rodziną, poradnia specjalistyczna, mobilni pracownicy socjalni, pracujący w domach osób potrzebujacych wsparcia.  
WIZYTA w CZECHACH
W czerwcu 2023 MOW "Promyk" im.Unii Europejskiej w Goniądzu podpisał kolejną umowę partnerską. Z grupą dyrektorów MOW  i przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji (Tomasz Stuła Marta Paluch Mirosław Mielczarek Jarosław Jan Beata Borowska-Podsiadła Sławomir Moczydłowski) gościliśmy w placówkach  resocjalizacyjnych  dla matek z dziećmi w Czechach  https://www.vucernovice.cz  http://duasvp.cz   Diagnostický ústav Praha, Výchovný ústav Černovice.  Wizyta studyjan była związana z przygotowaniem polskih placówek do otwarcia oddziłów dla matek z dziećmi. Wynika to z nowej ustawy o resocjalizacji i wsparciu nieletnich
WIZYTA GOŚCI Z CHORWACJI
W czerwcu 2019 roku gościli w Centrum przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych z Chorwacji - Centar Dugave  i  Odgojni Dom Ivanec. Na spotkaniu w Goniądzu podpisano umowę o współpracy partnerskiej, rozmawiano o systemach resocjalizacji, metodach pracy z młodzieżą niedostosowaną społęcznie. Następnie goście mieli mozliwość spotkania sie z pracownikami ośrodków w Krakowie, Malborku i Warszawie.  Prezentacje - Centar Dugave    Odgojni Dom Ivanec.
WIZYTA GOŚCI Z BUŁGARII 2018
W ramach projektu realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku  odwiedzili nas goście z Bułgarii. Były to osoby, które pracują tam z osobamu wykluczonymi społecznie. W Polsce mieli możliwość zobaczenia kilku instytucji, które  tak jak oni  zajmują się podobną problematyką. Goście zwiedzili placówki, wzieli udział w spotkaniu, na którym zostali zapoznani z funkcjonowaniem naszego Centrum. My mieliśmy okazję poznać spwcyfikę pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Bułgarii. Mamy nadzieję na znalezienie tam  kolejnej placówki partnerskiej.
PRAKTYKI W PLACÓWKACH W WĘGRZECH I LITWIE
Wychowawcy Centrum uczestniczyli w stażach w Litwie i  Węgrzech. Podczas kilkudniowego pobytu mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i wychowawczych. Prowadzili również zajęcia pokazowe dla swoich zagranicznych kolegów. Pobyt w placókach pozwolił również na poznanie specyfiki ich pracy i systemu opieki nad młodzieżą niedostosowaną społecznie w tych krajach.
FESTIWAL Esztregom WĘGRY 2016
Zespół muzyczny wystąpił na Festiwalu w węgierskim Esztregom.  Zajął na nim I miejsce  w kategorii wokalnej. Ponadto wychowawcy i wychowanki odwiedzili placówki  resocjalizacyjne-  Trstin na Słowacji, Esztergom i Budapeszt w Węgrzech oraz  MOW Jaworze w Polsce.
Wizyta studyjna Węgry, Słowacja, Rumunia
W dniach 13-17 października pracownicy Młodzieżowego Centrum Edukacji  i Readaptacji Społecznej w Goniądzu wyjechali na wizytę studyjną do 5 placówek wychowawczych w Rumunii, Węgrzech i Słowacji. Byliśmy w placówkach w Węgrzech tj.  w Budapeszcie i  Esztregom;  Rumunii w miejscowości   Buzias oraz w Słowacji w misteczkach Rimavská Sobota  i  Spišský Hrhov.  Wizyta studyjna  pozwoliła na zapoznanie się z systemami  pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania w poszczególnych państwach, wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami oraz  zapoznanie się z ciekawymi  formami zajęć pozalekcyjnych, opieki wychowawczej i  psychologicznej. Podczas wizyty podpisaliśmy kolejne umowy o współpracy.  W każdej z placówek byliśmy przyjęci bardzo gościnnie.  Wizyta była również  okazją do poznania kultury i  kuchni odwiedzanych Państw. Nawet bariera językowa nie przeszkodziła nam w nawiązaniu bardzo serdecznych kontaktów, które mamy nadzieję  rozwijać w niedalekiej przyszłosci.
2013 „Awangarda stylu-czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu zrealizowało już  we współpracy z Kauno vaikų socializacijos centras  i Vilniaus vaikų socializacijos centras w Litwie już drugi projekt w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Współpracy. W 2013 roku pozyskaliśmy dofinansowanie na program pn. „Awangarda stylu-czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”. Uczestniczyło w nim 12 wychowanek z Litwy i 8 wychowanek z goniądzkiego Centrum. Goście z Litwy przebywali  w Goniądzu 6 dni. W tym czasie były  zorganizowane zajęcia plastyczne, teatralne, rękodzieła, których mottem przewodnim  są  ekologia i „śmieci”. Wychowanki w trakcie projektu miały również okazję poznać  uroki Biebrzańskiego Parku Narodowego, uczestniczyły  w wycieczkach rowerowych oraz  spływie kajakowym. Jak pokazała realizacja  projektu młodzież  bawiła  się wspaniale  i-  co ważne - nie odczuwała bariery językowej w komunikacji.  
Wyjazd studyjny Czechy-Słowacja
    W dniach 3-6 października  2012 roku pracownicy Młodzieżowego Centrum Edukacji I Readaptacji Społecznej w Goniądzu  wyjechali z wizytą studyjną  do placówek resocjalizacyjnych  naszych południowych sąsiadów.  Jej efektem było podpisanie kolejnej umowy partnerskiej  z 5 placówkami, w tym w  Kostomlatach, Pradze, Děčínie w Czechach oraz   Trstinie i Zlatych Moravcach w Słowacji.  Wyjazd był wspaniałą okazją do poznania metod opieki wychowawczej i edukacyjnej  oraz podzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami  z  pracy z młodzieżą niedostosowana społecznie.  Było to, jak przy okazji poprzednich wizyt zagranicznych,   bardzo interesujące, gdyż każdy z naszych sąsiadów ma inny system funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.  Podczas wizyty  dyskutowano na temat podobieństw i różnic w funkcjonowaniu placówek resocjalizacyjnych w naszych krajach. W tym wypadku mogliśmy między innymi  zobaczyć jak funkcjonują  specjalistyczne  centra  dla nieletnich matek  z dziećmi. W Polsce takie systemowe rozwiązania jeszcze nie funkcjonują, a tylko w niektórych ośrodkach, także w Goniądzu, wdraża się projekty przygotowujące wychowanki do macierzyństwa.  My mieliśmy okazję do pochwalenia się realizowanymi projektami,  w tym  programem przygotowującym wychowanki do samodzielności.  Goniądzkie Centrum współpracuje już z krajami nadbałtyckimi ( Łotwą , Estonią, Litwą). W przyszłym roku planujemy  zorganizowanie Kongresu Placówek Resocjalizacyjnych z Europy   Srodkowo-Wschodniej,  w którym  oprócz aktualnych krajów partnerskich wezmą udział przedstawiciele Węgier, Bułgarii, Rumunii i Ukrainy.  Mamy nadzieję, iż Goniądz stanie się centrum integracji  placówek resocjalizacyjnych  z  naszej części Europy.  Aktualnie przygotowujemy się do opracowania projektu, który pozwoli na sfinansowanie  tego  przedsięwzięcia.


Wyjazd studyjny LITWA -ŁOTWA-ESTONIA
 W dniach 4-7 czerwca 2012 odbyła się kolejna wizyta studyjna w placówkach, z którymi Ośrodek ma podpisaną umowę partnerską. Na początku byliśmy w Socialas korekcijas izglitibas iestade "Naukšeni" w Łotwie, gdzie jak zwykle zostaliśmy bardzo gorąco przyjęci przez pracowników tamtejszej placówki. Następnego dnia wspólnie wyjechaliśmy do  Kaagvere Erikool w Estonii. Po spotkaniach z pracownikami i nową dyrekcją mieliśmy okazję zwiedzenia  drugiego w kolejności miasta Estonii Tartu. Na zakończenie zwiedziliśmy Rygę i odwiedziliśmy Gruzdžiu Vaiku Socializacijos Centras, placówkę dla chłopców na Litwie.
Goście z Litwy w Goniądzu
 W dniach 23-27 maja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu, w związku z realizacją Projektu „Dialog od Kuchni”, przebywali wychowawcy i wychowanki z Litwy z Vilniaus Vaiku Socializacijos Centras i Kauno Vaikų Socializacijos Centras „Saulutė“. Głównym celem projektu była integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych Polski i Litwy przez poznanie kultury, języka, tradycji i obyczajów oraz promowanie idei Unii Europejskiej i współpracy Polsko – Litewskiej w środowiskach lokalnych, w których funkcjonują zaangażowane w projekt ośrodki. Pomysł na stworzenie projektu powstał w trakcie międzynarodowej konferencji, która odbyła się w 2011 roku w Goniądzu. W trakcie pobytu były realizowane zajęcia kulinarne, zabawy integracyjne, odbywała się wspólna nauka języka, konkursy, a na zakończenie odbył się happening dla mieszkańców Goniądza połączony z degustacją litewskich potraw. Projekt „Dialog od Kuchni” był realizowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
ODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY W GONIĄDZU; KONGRES 26-28.09.2011
W dniach 26-28 września odbyła się w Goniądzu Międzynarodowa Konferencja pt. "Preparing students graduating from Educational centres for independent life", w której uczestniczyli  reprezentanci Ministerstwa Edukacji z Litwy i Łotwy oraz dyrektorzy wszystkich placówek resocjalizacyjnych z krajów nadbałtyckich. Goście z zagranicy podziwiali uroki naszej okolicy, odwiedzili Twierdzę w Osowcu i wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Na zakończe-nie goniądzki ośrodek podpisał kolejną umowę o współpracy międzynarodowej na lata 2011-14. Aktualnie umowa obejmuje 10 placówek:  
Estonia:  Kaagvere Erikool, Tapa Erikool
Łotwa: Socialas korekcijas izglitibas iestade "Naukšeni"
Litwa: Gruzdžiu Vaiku Socializacijos Centras, Kauno Vaiku Socializacijos Centras "Sauluté", Kauno Vaiku Socializacijos Centras, Vaiku socializacijos centras "Širvena", Vilniaus vaiku socializacijos centras,Veliučioniu vaiku socializacijos centras.
Polska: Młodziezowy Ośrodek Wychowawczy "Promyk" im. "Unii Europejskiej"
WIZYTA WYCHOWANEK Z WILNA
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu przyjechało, wraz z opiekunami 6 dziewcząt z Litwy, z Vilnus Socjalization Center. Wymiana młodzieży i wyjazdy nauczycieli odbywają się w ramach podpisanego porozumienia goniądzkiego Ośrodka z podobnymi placówkami na Litwie, Łotwie i Estonii. W Goniądzu odbył się kolejny mecz w piłkę siatkową, który po dwóch przegranych, zakończył się wreszcie zwycięstwem zawodniczek z Ośrodka. Dziewczęta nawzajem uczyły się przyrządzać regionalne potrawy: litewskie kołduny i polskie pierogi z kapustą i grzybami. Na zakończenie wyjechały na zajęcia rekreacyjne do Wioski Tematycznej w Rudzie i na zawody pływackie na monieckim basenie.
KONFERENCJA GRUZDAI-NIDA LITWA
W dniach uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji na Litwie poświęconej problemowi "mobbingu i przemocy wśród wychowanków placówek resocjalizacyjnych" zorganizowanej przez litewskie Ministerstwo Edukacji. Na początku odwiedziliśmy ośrodek dla chłopców w Gruzdai, a następnie przejechaliśmy do Nidy, niedaleko Kłajpedy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych z Litwy, Łotwy I Estonii. W trakcie spotkania mieliśmy okazje nie tylko rozmawiać na tematy edukacyjne i wychowawcze, ale także poznać uroki półwyspu Neringa. Na zakończenie ustaliliśmy, iż kolejna konferencja odbędzie się w Polsce, w naszej placówce we wrześniu. Jej wiodącym tematem będzie proces usamodzielnienia wychowanków. [foto].
KONFERENCJA RYGA-SZTOKHOLM
Na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Łotwy i Ośrodka Wychowawczego w Naukseniskii w dniach 11-14 października uczestniczyliśmy w konferencji w Rydze. Była ona poświęcona nowatorskim programom pracy z młodzieżą przejawiająca trudności wychowawcze. Na spotkaniu w Ministerstwie Edukacji w Rydze mieliśmy okazję zapoznać się z aktualnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem ośrodków wychowawczych i planowaną reformą edukacji masowej. Następnie na promie Ryga-Sztokholm odbyły się prezentacje poszczególnych uczestników konferencji. Swoje referaty przedstawili przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Łotwy, Ministerstwa Edukacji Łotwy oraz placówek resocjalizacyjnych w Łotwie, Litwie i Estonii. Na zakończenie konferencji mieliśmy okazję zwiedzić Sztokholm. Ustaliliśmy, iż kolejna konferencja odbędzie się w Polsce na przełomie maja i czerwca. Foto
WIZYTA WYCHOWANEK W WILNIE
W dniach 11-12 maja 2010 wychowawcy i wychowanki wyjechali na dwudniową wizytę na Litwę, gdzie gościli w Vilnus Socjalization Center. Jest to placówka resocjalizacyjna dla dziewcząt, jedyna tego typu na Litwie. W październiku 2009 roku gościli u nas wychowawcy i dziewczęta z Litwy. Razem przygotowywaliśmy regionalne potrawy i rozgrywaliśmy mecz w piłkę siatkową (niestety przegrany). FOTO Na zakończenie goście wyjechali do naszej stolicy i odwiedzili ośrodek dla chłopców. Nasz wyjazd był wspaniałą okazją do zwiedzenia ośrodka w Wilnie, ale także z poznania ich stolicy i historii Litwy. Było to możliwie dzięki wycieczce po wileńskiej starówce, ale także kilkugodzinnej wizycie w skansenie, który jak w pigułce przedstawia całą historie tego kraju. Niestety nie udał się rewanż za przegrany mecz w piłkę siatkową. Wyjazd był bardzo udany. FOTO
2009 - PODPISANIE 1. UMOWY O WSPÓŁPRACY. KONFERENCJA "RADOŚĆ TOWORZENIA"
28 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Bartlowizna w Goniądzu odbyła się konferencja: „Twórcza resocjalizacja – promocja dobrych praktyk”. Była ona poświęcona prezentacji naszych dokonań związanych z realizacją programu, ale także wymianie doświadczeń z innymi placówkami, które wdrażają również wiele nowatorskich projektów edukacyjno-wychowawczych. W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób z ośrodków wychowawczych z całej Polski. Spotkanie nad Biebrzą było tym bardziej interesujące, gdyż uczestniczyli w nim także pedagodzy z 3 placówek z Litwy i Łotwy, z którymi goniądzki Ośrodek ma podpisaną umowę partnerską. Goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie w krajach nadbałtyckich. Ponadto, dzięki uprzejmości reprezentacji z Litwy, drugiego dnia wyjechali na wizytę studyjną do ośrodka wychowawczego dla dziewcząt w Wilnie. Konferencja była okazja do dyskusji nt.: problemów związanych z funkcjonowaniem mow-ów. Jednak najistotniejsza była prezentacja projektów realizowanych w poszczególnych placówkach. Zaprezentowały się ośrodki ze Szczecina, Herb,Cerekwicy, Bystrzycy, Mszany Dolnej i Malborka. Mamy nadzieję, iż będą one inspiracją do wdrażania kolejnych ciekawych rozwiązań podnoszących jakość i efektywność procesu resocjalizacji. Wizyta gości była tez okazją do zaprezentowania naszej placówki „od kuchni”.
WIZYTA PEDAGOGÓW Z LITWY- KONFERENCJA
W związku z konferencją kończącą realizację Programu "Wygrać z bezradnością" naszym Ośrodku gościli nauczyciele i wychowawcy z Vilnus Socjalization Center. Jest to placówka resocjalizacyjna dla dziewcząt, jedyna tego typu na Litwie. W październiku ubiegłego roku mieliśmy okazję obejrzeć ośrodek w Wilnie. Teraz przyszła kolej na rewizytę. 10 gości z Litwy zapoznało się z naszym Ośrodkiem, wzięli udział w zajęciach warsztatowych, obejrzeli występy zespołów: muzycznego i tanecznego. Była też okazja do porozmawiania o problemach związanych z pracą z młodzieżą z zaburzeniami zachowania. W planach jest teraz organizacja spotkania z udziałem wychowanek i spartakiady sportowej.
WIZYTA STUDYJNA NA LITWIE 2008
W dniach 9 - 10 października 2008 roku gościliśmy w placówkach resocjalizacyjnych "województwa" wileńskiego: Veliučionys i Vilnus Socjalization Center. Celem tej wizyty było poznanie metod pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, wymiana doświadczeń oraz poznanie specyfiki poszczególnych placówek. Na Litwę wyjechała grupa 8 wychowawców i nauczycieli. Pierwszego dnia gościliśmy w Ośrodku w Wilnie. Przez kilka godzin dyskutowaliśmy na tematy związane z formami pracy z dziewczętami niedostosowanymi społecznie, zasadami oceniania zachowania i wyników nauczania, zapoznawaliśmy się ze strukturą Ośrodka i prowadzoną dokumentacją. Gospodarze pokazali nam szkołę, do której chodzą uczennice i internat. FOTO
Następnego dnia wyjechaliśmy do placówki dla chłopców w Veliučionys, położonej 12 kilometrów od Wilna. FOTO Dwudniowy wyjazd pozwolił poznać specyfikę placówek resocjalizacyjnych na Litwie, ale także zacieśnić kontakty. Gospodarze zgotowali nam bardzo ciepłe przyjęcie, a język rosyjski pozwolił nam na prowadzenie bezpośrednich rozmów. Ponadto wielu spośród pracowników ośrodków ma polskie korzenie i bez problemu mogliśmy z nimi rozmawiać w naszym ojczystym języku. Na zakończenie ustaliliśmy, iż w listopadzie przyjadą do nas nauczyciele z Litwy, a na wiosnę zorganizujemy w Goniądzu spartakiadę sportową.
KONFERENCJA W ESTONII 2008
W ramach współpracy placówek resocjalizacyjnych krajów nadbałtyckich w dniach 1-3 czerwca 2008 w Estonii odbyła się kolejna konferencja z cyklu „System opieki nad młodzieżą niedostosowaną społecznie”. Gościli na niej przedstawiciele ośrodków, samorządów i ministerstw edukacji z Łotwy, Litwy, Estonii oraz 5 - osobowa delegacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu. Na spotkaniu analizowano różnice i podobieństwa systemu opieki nad młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, ale przede wszystkim dzielono się wiedzą o „dobrych praktykach”, metodach pracy, radzenia sobie z problemami w placówkach resocjalizacyjnych. Wszyscy podkreślili ogromną rolę wymiany informacji, ale także wolę realizacji wspólnych projektów ze środków unijnych. Dotyczy to zarówno wspólnych szkoleń kadry pedagogicznej jak i wymiany młodzieży. Mamy nadzieję, iż niedługo odbędzie się spartakiada sportowa z udziałem nauczycieli i młodzieży z Litwy. Jesienią jest planowana wizyta studyjna wychowawców z Łotwy, którzy są pod wrażeniem szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Ośrodku w Goniądzu. W ramach spotkania zapoznaliśmy się z warunkami pracy placówek w Estonii ( Kaagvere, Tappa) i Łotwy (Nauksenii). Wizyta przebiegała w bardzo życzliwej i przyjaznej atmosferze, a komunikację ułatwiał nam język rosyjski. foto
WIZYTA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW Z LITWY
W dniach 26-28 maja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Promyk" przebywali z wizytą studyjną samorządowcy z  4 "województw" z Litwy (Vilnius, Kaunas, Panaveżys, Siauliai) oraz dyrektorzy placówek resocjalizacyjnych. Jest to kontynuacja współpracy pomiędzy ośrodkami wychowawczymi z krajów nadbałtyckich podpisanej w kwietniu 2008 w Wilnie. Na Litwie placówki resocjalizacyjne zostały aktualnie przejęte z Ministerstwa Edukacji przez samorządy, które planują powołanie kolejnych ośrodków dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania. Podczas wizyty w Goniądzu goście zapoznawali się z metodami i formami pracy naszej placówki i zaciekawieniem rozmawiali na temat problemów organizacyjnych i wychowawczych. foto
KONFERENCJA W WILNIE
Na zaproszenie administracji Okręgu Wileńskiego w dniach 10-11 kwietnia odbyła się międzynarodowa konferencja przedstawicieli placówek resocjalizacyjnych z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski pt. „Działalność ośrodków socjalizacji: problemy, aktualności, perspektywy”. Na jej zakończenie dyrektorzy 7 placówek w obecności przedstawicieli Ministerstwa Edukacji z Łotwy i Litwy oraz reprezentantów samorządów z poszczególnych krajów podpisali trzyletnią umowę o współpracy. Jej celem jest wymiana doświadczeń związanych z organizacją placówek, metodami pracy z młodzieżą z trudnościami wychowawczymi. Owocem umowy będzie organizacja systematycznych spotkań, z których najbliższe zaplanowane jest w Estonii na przełomie czerwca i lipca 2008 roku. Będzie one poświęcone wymianie doświadczeń związanych z metodami pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.[foto]W pierwszym dniu konferencji odbyło się spotkanie w Wileńskim Centrum Socjalizacji dla dziewcząt, litewskim odpowiedniku naszego oorodka wychowawczego. Na Litwie są aktualnie 3 placówki, ale wg zamierzeń władz samorządowych mają powstać następne w poszczególnych okręgach. Gospodarze pokazali nam swoją placówkę, w tym szkołę. Mogliśmy zapoznać się ze specyfiką pracy, poznać organizację Ośrodka i posmakować oryginalnej litewskiej kuchni. W spotkaniu wzięli też udział dyrektorzy dwóch placówek dla chłopców, które są w „województwie” wileńskim. Ośrodek jest położony w centrum Wilna. Goście z Litwy przyjadą do nas z wizytą w maju, są bardzo zainteresowani współpracą. Po wizycie w placówce mogliśmy, dzięki uprzejmości gospodarzy, podziwiać uroki Wilna.[foto]

Wśród sygnatariuszy porozumienia są przedstawiciele:
- 3 placówek z Litwy (Čiobiškis Socjalization Center, Veliučionys Socjalization Center, Vilnus Socjalization Center),
- 2 placówek z Łotwy (Socialas korekcijas izglitibas iestade “Naukšeni i Socialas korekcijas izglitibas iestade „Srautini”
- oraz placówki z Estonii „Kaagvere Erikool".
Z REWIZYTĄ NA ŁOTWIE
Na początku wakacji z kilkudniową rewizytą do Naukšeni [foto] na północnym krańcu Łotwy wyjechali pracownicy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Promyk w Goniądzu. Celem wizyty było poznanie specyfiki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Łotwie, a także kultury i obyczajów tego regionu. W ramach podróży po „pribałtyce”, razem z delegacją Ministerstwa Edukacji Łotwy, wyjechaliśmy również na jednodniową wizytę do Estonii, gdzie gościliśmy w jedynej w tym kraju placówce resocjalizacyjnej, w małej miejscowości Kaagvere obok Tartu [foto]. Wszyscy byli pod wrażeniem pięknych okolic, które do złudzenia przypominają nadbiebrzańskie krajobrazy pełne lasów, bagien i rzek. Wizyta dzięki gościnności gospodarzy przebiegała w miłej i owocnej atmosferze.
Przedstawiciele łotewskiego Ministerstwa Edukacji byli zainteresowani poznaniem specyfiki pracy polskich placówek i nie wykluczyli wizyty w Polsce.  
Aktualnie przygotowujemy wspólną wizytę w litewskim ośrodku wychowawczym w Wilnie. Mamy nadzieję, iż współpraca z krajami nadbałtyckimi będzie kontynuowana i niedługo goście z północy przyjadą z wizytą do Polski.
www.naukseniskii.edu.lv - ośrodek w Łotwie

www.kaagvere.edu.ee - ośrodek w Estonii
WIZYTA PEDAGOGÓW Z ŁOTWY
W dniach 20-23 marca 2007 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu gościli pedagodzy z łotewskiej placówki resocjalizacyjnej "Socialas korekcijas izglitibas iestade “ w Naukšeni www.naukseniskii.edu.lv . [foto] Jest to jedyny tego typu ośrodek dla dziewcząt w tym kraju. W ramach pobytu w Polsce goście z Łotwy zwiedzili naszą okolice, podziwiali uroki Biebrzańskiego Parku Narodowego. W środę w Ośrodku odbyła się konferencja pt. "System resocjalizacji w Polsce i na Łotwie- podobieństwa i różnice". Wzięli w niej udział: Pani Teresa Kaniowska (inicjatorka przyjazdu gości z Łotwy)- wizytator z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pan Andrzej Laskowski- kierownik Ośrodka Kierowania w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, przedstawiciele Powiatu Monieckiego: przewodnicząca Rady Powiatu- Pani Elżbieta Kraszewska i sekretarz Pan Mariusz Chwatko oraz wychowawcy i nauczyciele z Ośrodka. Ponieważ różnice w podejściu do problematyki resocjalizacji w naszych krajach są bardzo duże, wymiana doświadczeń okazała się bardzo ciekawa. Wychowanki goniądzkiej placówki zaprezentowały przygotowane pod opieką Pana Tadeusza Matyskiela i Pani Marioli Gadomskiej pokazy wokalne i taneczne. W czwartek pedagodzy z Łotwy spotkali się z Panią Agnieszką Skrodzką, sędzią Sądu Rejonowego w Grajewie oraz zwiedzili placówkę. Następnie spotkali się z wychowankami oraz rozmawiali z pracownikami Ośrodka nt. uwarunkowań pracy resocjalizacyjnej z dziewczętami. Wieczorami rozmawialiśmy o łotewskich obyczajach, kuchni i kulturze. Wzajemne poznanie i komunikację umożliwił język rosyjski, który jest na Łotwie dość dobrze rozpowszechniony, zwłaszcza wśród pokolenia, które uczyło się go przed uzyskaniem przez ten kraj niepodległości. Pedagodzy z Łotwy podkreślali szczególną atmosferę, która panowała w placówce i ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników w proces resocjalizacji oraz sympatyczny klimat tej wizyty.
Wróć do spisu treści