WYCHOWANKI - MCEiRS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
ZASADY POBYTU
  • Zachęcam do obejrzenia reportaży o Ośrodkach, które pozwolą na przybliżenie zasad ich funkcjonowania. Można też zadzwonić do placówki i uzyskać szczegółwe odpowiedzi na wszystkie pytania.
  • Zasady pobytu określa REGULAMIN WEWNĘTRZNY. Można się z nim zapoznać w zakładce DOKUMENTY.


CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY ORYGINAŁU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO?
Należy zwrócić się do dyrektora  z pisemnym wnioskiem  o wydanie duplikatu świadectwa najlepiej na e-mail sekretariat@mowgoniadz.pl;
  1. podać w piśmie  swoje dane (imię i nazwisko, datę urodzenia, lata nauki bądź rok ukończenia szkoły) adres mailowy lub numer telefonu kontaktowego,
  2. aktualny adres korespondencyjny, na który zostanie przesłany duplikat,
  3. dołączyć podpisaną klauzulę RODO PLIK
  4. należy również wpłacić kwotę 26,00 złotych za wydanie duplikatu na rachunek bankowy Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Nr konta 53 8085 0005 0130 0794 2000 0050. Na przelewie proszę wpisać informację „za duplikat świadectwa”,
  5. po otrzymaniu w/w kwoty prześlemy  duplikat świadectwa listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
  6. W razie pytań można kontaktować się telefonicznie-  857380023 Pani Marianna Matwiejczyk.


Wróć do spisu treści