WYCHOWANKI - MOW 2020

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY ORYGINAŁU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO?
Należy:
  1. zwrócić się do dyrektora szkoły/placówki z pisemnym wnioskiem / podaniem o wydanie duplikatu świadectwa
  2. podać swoje dane (imię i nazwisko, datę urodzenia, lata nauki bądź rok ukończenia szkoły) adres mailowy lub numer telefonu kontaktowego,
  3. aktualny adres korespondencyjny, na który zostanie przesłany duplikat,
  4. należy również wpłacić kwotę 26,00 złotych za wydanie duplikatu na rachunek bankowy Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Nr konta 53 8085 0005 0130 0794 2000 0050. Na przelewie proszę wpisać informację „za duplikat świadectwa”,
  5. po otrzymaniu w/w kwoty prześlemy do Pani/Pana duplikat świadectwa listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.


Wróć do spisu treści