KIEROWANIE - MOW 2020

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKA
Wychowanki  do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są przyjmowane  wyłącznie na mocy postanowień sądowych.  Rodzice mogą  na własną prośbę  zgłosić  swoje dzieci do Młodzieżowego  Ośrodka  Socjoterapii.

Procedura kierowania i umieszczania w MOW: postanowienie o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym wydaje sąd rejonowy. Potem, na tej podstawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wydaje wskazanie  do konkretnego MOW. Na podstawie wskazania samorząd wydaje skierowanie. Te dokumenty są opracowywane w wersji elektronicznej, dzięki systemowi teleinformatycznemu Ośrodka Kierowania. W dalszej kolejności samorząd kompletuje dokumenty i wysyła je do naszej placówki. Jednocześnie informacje o konieczności stawiennictwa w MOW otrzymują rodzice/opiekunowie/dom dziecka lub inna instytucja, w której przebywa nieletnia. Najlepiej jak wychowanka dojeżdża do MOW razem z rodzicami lub opiekunami. W innym wypadku zostanie dowieziona przez Policję.  Informacje  dla rodziców są na stronei internetowej. Wychowanka może być dowieziona do Ośrodka po przesłaniu komplenych i aktualnych dokumentów. Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu doprowadzenia.

Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
www.ore.edu.pl; tel. 22 8759715;  e-mail   systemkierowania@ore.edu.pl

Skierowanie jest wystawiane przez samorząd w miejscu zamieszkania tj. samorzad powiatowy, prezydenta miasta.

Jeżeli chcą Państwo skierować  córkę do naszej placówki pomagamy w  załatwieniu formalności.W celu uzyskania informacji  prosimy o kontakt z Panią Pauliną Waśniewską   tel. 85 7380023.

Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2011 r.  w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
Dokumentacja przyjmowanych dziewcząt powinna zawierać:
a.   orzeczenie (postanowienie ) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku
b.   kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sadowego
c.   kopię opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego
d.   skrócony odpis aktu urodzenia
e.   potwierdzenie stałego zameldowania
f.   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane )
g.   ostatnie świadectwo szkolne
h.   karta zdrowia ucznia
i.   karta szczepień
j.   potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych
k.   2 zdjęcia.
W przypadku braków w  dokumentacji Ośrodek zwraca sie do odpowiednich instytucji o ich uzupełnienie.
Wróć do spisu treści