DOKUMENTY - MOW 2020

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
DOKUMENTY
  1. Statut Młodzieżowgo Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
  2. Procedury postępowania interwencyjnego w sytuacjach nadzyczajnych
  3. Program wychowawczo-profilaktyczny
  4. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  5. Regulamin wewnętrzny  

DOKUMENTY SZKOLNE
  1. Kalendarz Roku szkolnego 2019/20
  2. Wykaz podręczników Szkoła Podstawowa  rok szkolny 2020/21
  3. Wykaz podręczników Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2020/21
  4. Wykaz podręczników Technikum  rok szkolny 2020/21
Wróć do spisu treści