OFERTA1 - MCEiRS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE OPARTE NA KONCEPCJI TWÓRCZEJ RESOCJALIZACJI
W Centrum realizujemy wiele zajęć edukacyjno-wychowawczych. Zajęcia są realizowane w ramach programu "Twórczej resocjalizacji". Są one dostosowane do zainteresowań, pasji, zdolności wychowanek. Są to zajęcia SPORTOWO-REKREACYJNE  (piłka siatkowa, strzelectwo, piłka nożna, Nordic walking, pływanie, wędkarstwo,  jazda konna, tenis, survival, joga, zajęcia wspinaczkowe.). Zajęcia ARTYSTYCZNO-POZNAWCZE (zespół muzyczny, kabaret, teatr, zajęcia plastyczne, rękodzieło, papieroplastyka, zajęcia ceremiczne,  klub filmowy, klub fotograficzny, klub czytelniczy). Ponadto wychowanki mają możliwosć uczestnictwa w zajęciach takich jak: harcerstwo, wolontariat,  które są organizowane wspólnie z młodzieżą ze szkół masowych.  
Zajęcia ARTYSTYCZNO-POZNAWCZE
Zespół muzyczny, kabaret, teatr, zajęcia plastyczne, rękodzieło, papieroplastyka, zajęcia ceremiczne,  klub filmowy, klub fotograficzny, klub czytelniczy). Ponadto wychowanki mają możliwosć uczestnictwa w zajęciach, które są organizowane wspólnie z młodzieżą ze szkół masowych.  
A.ROMANOWSKA. QUŹNIA TALENTÓW
WOLONTARIAT
W Centrum wychowanki mają mozliwość udziału w wolonatariacie. Uczestniczą miedzy innymi w zajęciach w Przedszkolu Miejskim w Goniadzu,  Ośrodku Rewalidacyjno Wychowawczym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Mońkach, Domach Pomocy Społecznej  i schronisku dla zwierząt itp..
J. SIDOR.WOLONTARIAT- SCHRONISKO DLA PSÓW
ZAJECIA ZAWODOWE
Kształtowanie kompetencji zawodowych jest  traktowane w kategoriach jednego z najważniejszych zadań Centrum. Zwłaszcza w kontekście procesu usamodzielniania wychowanek wyposażenie ich w kompetencje zawodowe to podstawowa dodana wartość edukacyjna, której powinna dostarczyć instytucja resocjalizacyjna.  Centrum  opuszczają  najczęściej osoby 17-18. letnie, które kontynuują naukę na poziomie zawodowym lub podejmują pracę, w wielu przypadkach obejmowane są procesem usamodzielnienia. Podstawowym elementem tego procesu jest aktywizacja zawodowa. Współczesny rynek pracy można określić jako trudny i wymagający dla wszystkich młodych ludzi szukających zatrudnienia. Skala trudności w wejściu w role zawodowe wychowanek  placówek resocjalizacyjnych jest z oczywistych powodów jeszcze większa.  Dlatego w ramach zajęć dodatkowych organizujemy zajęcia z fryzjerstwa, gastronomii, krawiectwa i kosmetologii. Wychowanki oprócz nauki zawodu w Centrum mają możliwość uczestnictwa w praktykach zawodowych w firmach zewnętrznych. Taka sytuacja ułatwia im naukę, dalsze szkolenie zawodowe, a także odnalezienie się na prawdziwym rynku pracy, gdzie oprócz umiejętności praktycznych ważne są też kompetencje społeczne.
WYJAZDY INTEGRACYJNE
W wolnych chwilach wychowanki wyjeżdżają na zajęcia integracyjne poza placókę. To okazja do wspaniałej zabawy, ale też poznania województwa podlaskiego, nauki historii i przyrody w naturalnych warunkach.
Wróć do spisu treści